RSS

About

HƯỚNG DẪN PHÁ PASSWORD FILE WORD BỊ PROTECT DOCUMENT!

Chuẩn bị:

1. Phần mềm Hex Editor

2. Microsoft Office (Word)

3. Wordpad (theo Windows).

Các bước thực hiện:

B1: Mở file Word đã bị Protect document .

B2: Save as thành file dang Web page (*.htlm; *.htm). / Đóng word lại

B3: Dùng Wordpad (hoặc Notepad) mở file dạng Web page ở B3.

B3: Tìm đến dòng có "<w:UnprotectPassword>9AD5C3DE</w:UnprotectPassword>", phần 9AD5C3DE sẽ khác nhau tuy theo mỗi file, đánh số theo thứ tự 12345678 (có 8 ký tự).

clip_image002

B4: Sắp xếp lại theo thứ tự sau: 78563412, như ví dụ trên sau khi sắp xếp lại thành DEC3D59A.

B5: Dùng phần mềm Hex Editor (hoặc WinHex) mở file *.doc ra,

B6: Dùng lệnh Tìm kiếm để tìm chuỗi ký tự ở B4 (tìm dạng Hex values)

clip_image004

B7: Thay thế chuỗi tìm thấy ở B6 bằng các số không "0"; lưu thay đổi lại (save).

clip_image006

Sau khi thay chuỗi tìm được bằng các số 0

clip_image008

B8: Dùng Word để mở file đã chỉnh sửa ở bước B7; Từ Menu Tools chọn Unprotect document / Hiện ra cửa sổ Unprotect/ Không gõ gì cả, cứ thế bấm ENTER.

B9. Save file Word lại. Xong!

Chúc các bạn thành công!

qc BKAV Pro

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS